Volleyball: New Holstein


Sports
Oshkosh North High School
1100 W Smith Ave, Oshkosh, WI
Aug 18, 2018
9:00 AM

New Holstein at Oshkosh North (scrimmage)

with Fond du Lac, Menasha, Oshkosh Lourdes and Oshkosh West